Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du avregistrera din livsmedelsverksamhet online. Starta e-tjänsten genom att klicka på den gröna knappen till höger.

Om du av någon anledning inte vill eller kan genomföra avregistreringen online behöver du fylla i denna blankett. Ifylld blankett behöver skickas till miljöavdelningen via post eller lämnas in i receptionen på Stora torget.

Vid frågor kontakta miljöavdelningen. Vi nås via e-posten miljo.livsmedel@falun.se eller via telefon 023-83000. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som loggar in med e-legitimation måste vara firmatecknare (eller har en fullmakt)
  • E-legitimation
  • En registrerad livesmedelserksamhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa