Samarbetssamtal - Intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om föräldrar ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Här kan ni lämna en intresseanmälan om att gå på samarbetssamtal hos familjerätten.
Syftet med samarbetssamtal är att föräldrar ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning. Utgångspunkten för samtalen är barnens situation och hur föräldrar ska hantera det fortsatta gemensamma föräldraskapet på ett bra sätt, så det blir bra för deras gemensamma barn. Samtalen bygger på att föräldrar är överens om att vilja förbättra samarbetet i sitt föräldraskap utifrån barnens behov.

Samtalsledarna styr samtalet men det är föräldrar som tar besluten runt barnen. 

Samarbetssamtal är frivilliga och ingen dokumentation eller journalanteckningar förs. Samtalen är kostnadsfria.

Tänk på
Det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som gör intresseanmälan signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett sms med länk till den intresseanmälans andra part som får signera. När båda parter har signerat skickas intresseanmälan vidare till familjerätten. 

Intresseanmälningar som inte har blivit signerade av en andra part kommer efter 10 dagar att tas bort. Då behöver en ny intresseanmälan startas.

Ni som gör en intresseanmälan samarbetssamtal kan se och följa ert ärende på Mina sidor. 

Om du saknar e-legitimation eller har skyddade personuppgifter kontakta då familjerätten via Falu kommuns kontaktcenter på 023-83 000.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa