Sök försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du förväntas ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Falu kommun.

De uppgifter som du lämnar vid ansökan måste vid kontroll kunna styrkas med giltiga underlag. Försörjningsstödsenheten anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

För mer information om tjänsten se här: Vid pågående försörjningsstödsärende

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@falun.se
023-830 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa