Tillfälligt parkeringstillstånd

LÄS MER

Om man tillfälligt måste parkera där parkering inte är tillåten, ska man ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd. Det kan till exempel gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon.

Ett parkeringstillstånd beviljas endast om omfattningen anses vara relevant utifrån arbetets utförande. Detta kan innebära att det ges tillstånd för lastning i och ur fordonet, men inte för uppställning av fordonet. Parkeringstillstånd beviljas inte om det bedöms att det finns lämpliga parkeringsalternativ. Det är ingen självklarhet att du alltid kan ha fordonet precis vid det tilltänkta målet.

När tillståndet är utfärdat är det viktigt att man inte parkerar så att man hindrar framkomligheten för gående eller övrig trafik.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa