Livsmedelsverksamhet - Anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du registrerar din verksamhet

Behöver du registrera verksamheten? Kontrollera här om din verksamhet behöver registreras.

När ska du registrera verksamheten?

Registrering kan göras tidigast tre veckor innan verksamheten startar, men senast två veckor innan start.

Anmäl via e-tjänst

  • Verksamheten får starta när ni mottagit ert beslut om registrering.
  • När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Du måste vara firmatecknare för företaget som du anmäler.

I e-tjänsten kan du hämta in dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skatteverket. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Anmälan med blankett

Om du vill anmäla via pappersblankett hittar du den här. Du behöver då skicka in blanketten per post eller lämna in den hos Kontaktcenter på Stora torget.

Riskklassning och kontrolltid

När din verksamhet är registrerad kommer vi baserat på de uppgifter du lämnat att riskklassa verksamheten och därmed räkna ut kontrollbehovet. Ett litet kontrollbehov innebär att verksamheten endast tilldelas en kort kontrolltid medan ett stort kontrollbehov innebär det motsatta. Kontrolltiden ligger till grund för hur ofta verksamheten får kontroll av miljöavdelningens inspektörer. 

 

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift. 

Som livsmedelsföretagare ska du ha:

  • Kunskap om den verksamhet du vill bedriva.
  • Kunskap i livsmedelshantering och om livsmedelslagstiftningen.

Om du startar utan att anmäla

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljöavdelningen eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket (när det krävs).

Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.
 

Kontakt

Vid frågor kontakta miljöavdelningen. Vi nås via e-posten miljo.livsmedel@falun.se eller via telefon 023-83000 (växel). 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som loggar in med e-legitimation måste vara firmatecknare (alternativt ha fullmakt)
  • E-legitimation
  • Verksamheten ska bedrivas i Falun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa