Anmälan till Samhällsorienteringen

LÄS MER

Samhällsorientering är en kurs där du lär dig om det svenska samhället. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Falun.

  • För att få gå kursen ska du nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.
  • Kursen är på ditt modersmål, eller annat språk som du kan
  • Kursen är minst 100 timmar
  • Kursen är gratis

Behandling av personuppgifter

https://www.falun.se/gdpr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social orientation is a course where you learn about the Swedish society. The course gives you important information for a good start in Falun.

  • To take the course, you must have recently received a residence permit in Sweden.
  • The course is in your mother tongue, or another language that you know
  • The course is at least 100 hours
  • The course is free

You get to learn about the individual's rights and obligations, democratic values, how society is organized and about how to earn a living and develop in Sweden. You get to listen, ask questions and discuss with your teacher and other students.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa