Visselblåsare

LÄS MER

E-tjänsten kan användas för att visselblåsa om allvarliga missförhållanden inom Falu Kommun och de kommunala bolagen, Falu Energi och Vatten, Kopparstaden och Lufab. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det kan röra områden som exempelvis miljö, mutor, ekonomi, upphandling, personuppgifter mm. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och vara arbetsrelaterat. Det ska, i normalfallet, inte handla om din egen anställning.

Som anställd kan du alltid kontakta din chef eller dennes chef om det är något i verksamheten som inte fungerar. Du kan också kontakta ditt fackförbund.

Om du som medborgare eller brukare har synpunkter och/eller klagomål på kommunens verksamhet kan du lämna dem direkt till berörd verksamhet. Det är en del av kommunens lagstadgade kvalitetsarbete att ta hand om synpunkter och klagomål. Du hittar mer information på kommunens sida för synpunkter klagomål och felanmälan.

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din anmälan. Anmälan är som huvudregel offentlig men uppgifter om enskilda personer i anmälan kan sekretesskyddas,  i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen från och med 17 december 2021.
Visselblåsarlagen ger ett skydd mot repressalier, dvs du får inte bli ”straffad” för att du gör en anmälan. Väljer du att vara anonym, var så tydlig och detaljrik som möjligt för att vi ska kunna utreda din anmälan då återkoppling inte kan ske.

Vad händer med din anmälan?

Du lämnar din anmälan genom att starta e-tjänsten med knappen "Starta tjänsten" i högerspalten. Om du vill kan du låta bli att ange namn- och kontaktuppgifter.
Anmälan behandlas av utsedda mottagare av visselblåsarärenden inom kommunrevisionen. Mottagarna startar en utredning som kan leda till:

  • Att uppgifterna lämnas till berörd förvaltning/bolag med rekommendation om åtgärd
  • Att anmälan skickas till annan myndighet (tex polis och JO)
  • Att uppgifterna lämnas utan åtgärd
  • Beslut om att intern- eller extern utredningsfunktion ska anlitas

Visselblåsning till extern myndighet

Om du inte vill göra din anmälan till kommunens mottagare har vissa myndigheter fått ansvar för att ta emot visselblåsaranmälningar inom deras områden. Exempel på myndigheter som kan ta emot anmälningar är Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Konkurrensverket, Länsstyrelserna och Skatteverket. En fullständig förteckning av berörda myndigheter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd eller tidigare anställd i Falu kommun, eller kommunala bolag
  • Arbetssökande, praktikant, konsult, uppdragstagare mfl
  • Förtroendevald

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa